D. Middeleeuwen / Nieuwe tijden

Gent in de middeleeuwen

Kastelen

Opkomst van de handel

Middeleeuwse steden

Stadsmuren, poorten en wachters

Handel, stank, dieren en afval