De waaier staat op de klaswebsite

In de klas werken we altijd met een waaier waar stappenplannen op staan, tabellen voor rekenen,…

Dit is zeer handig!

Tip: druk deze thuis af en lamineer ze! Zo kan je kind met uitwisbare stiften ze altijd opnieuw gebruiken.

Je vindt ze onder taal en wiskunde – Stappenplannen